Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos

 •  Šios grąžinimo taisyklės galioja perkant internetinėje parduotuvėje www.tiktiek.lt, Dėl prekių grąžinimo kreipkitės el. paštu: info@tiktiek.lt arba telefonu +370 637 28080

   

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas. 

  1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymais. 

  1.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta paštu arba kurjerių tarnybomisRegistruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo. 

  1.3. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienosinformuodamas Pardavėją el. paštupridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą. 

  1.4. Grąžinant gautą ne  prekęPardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga prekeNeturint reikalingos prekėsPirkėjui grąžinami visi pinigai ( prekęir patirtas faktines siuntimo išlaidas). 

  1.5. Kai grąžinama nekokybiška prekėPardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus. 

  1.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekiųjei prekė (-ėsbuvo pristatyta kokybiška arba prekė (-ėspakuotė buvo atidaryta. 

  1.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekiųjei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

  1.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekępirktą su nuolaidagrąžinama  prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida. 

   

   

  2. Kokybiškų prekių grąžinimas 

  Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.228 straipsnio 1 dalies nuostatomis („Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. 

    

   

  3. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. jei: 

  • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje; 

  • prekė yra nenaudota ir nesugadinta; 

  • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketėsnenuplėštos apsauginės plėvelėsmaišeliai ir kt.); 

  • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija; 

  • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentasgarantinis talonas (jei jis buvo išduotas). 

    

   

  4. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamosjei tai yra: 

  • prekėskurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytosarba kurios dėl savo prigimties po  pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

  • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

     


   
   

  5. Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę 

  Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę ir kitais atvejaisvadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (6.363 straipsnio 7 dalisbei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimasmes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti  prekę sumokėtus pinigus

  kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltėst.y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimaisugadinimainepakeistos detalėssutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan. 

   

   

   

   

   

   

  6. Ginčų sprendimo tarnybos 

  Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/